Noter & Texter

Har finner du flera noter och texter av Åkes kompositioner.

Det är fritt att använda dessa.

Strax efter lunch 26 mars 2001 lyckades 95st av SKAP:S ca 600 medlemmar samlas till en historisk bild. 
© 2010-2016 Skärgårdsspelman Åke Hellman. All Rights Reserved. Designed By AnnaMadAnna