Magasin Skärgård

Har ni tänkt på att det finns en skillnad?
Mellan en »musiker« och en »musikant«?

Och att man kan spåra samma fina men otvetydiga nyans mellan en »spelman« och en »speleman«. Vi skall försöka sätta ord på den. Skillnaden alltså, själva nyansen. Den är egentligen inte alls svår att förstå för den som lyssnar på och, gärna samtidigt, tittar på Åke
Hellman. Dragspelaren. Spelemannen. Men i Paradiset? Ja, han vistas där ibland. Han bor där. Vi mötte honom faktiskt just i Paradiset.